1. ראשי
  2. תרומות

תרומות

אנו מזמינים אתכם להיות שותפים עמנו; אחד המרבה ואחד הממעיט.

תוכלו להקדיש את תרומתכם לכבוד/לרפואת/להנצחת קרובי משפחה ויקירים. ניתן להפנות את התרומה לרכישת ריהוט לבית המדרש, להגדלת ספריית הישיבה, להוצאת כתבים ופרסומים, להקדשת ימי לימוד ועוד.

 

 להפקדה ישירה לחשבון הבנק:

בנק: ירושלים (54)

סניף: בנקאות פרטית (030)

חשבון 300079167

 

ליצירת קשר בנוגע לתרומות והנצחות פנו אל chananeltekoa@gmail.com

 

לתרומה בכרטיסי אשראי נא להתקשר למשרדי הישיבה:

אביטל שפיץ

ישיבת תקוע ע"ר 580336741

טל': 02-9605095 פקס: 02-9605094

ת"ד 288, תקוע 9090800

דוא"ל: yeshtkoa@netvision.net.il

לישיבה אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

כיפה, יהדות, פרשת שבוע, חגים,ביכורים