1. שבושים
  2. טופסי הרשמה וטפסים נוספים

טופסי הרשמה וטפסים נוספים

להרשמה לישיבת תקוע יש למלא את הטפסים המצורפים ע"י הורדת הטופס, מילויו ושליחתו בדואר לכתובת: 

ישיבת תקוע, ת"ד 288, תקוע, ד"נ צפון יהודה  90908.
 
יש לצרף את דמי ההרשמה בסך 370 ש"ח.
 
יש לוודא שהמכתב הגיע למשרדי הישיבה, טל' 02-9605095.
 
נא הקפידו למלא את הטפסים במלואם בכתב קריא וברור.

להורדת קובץ נוהלי הרשמה לחץ כאן
 
להורדת טופס הרשמה לחץ כאן
 
להורדת נוהל הנחות בשכ"ל לשנה"ל תשע"ו
 
להורדת טופס בקשת הנחה לחץ כאן
 
 
 
לרשותכם מאגר טפסים לבני ישיבות הסדר. מילוי הטפסים ושליחתם נעשה אך ורק בעזרת המשרד:
 
להורדת טופס מעבר בין ישיבות לחץ כאן

להורדת טופס חזרה לשירות
 
להורדת טופס עזיבת מסלול
 
להורדת טופס נכונות להעסקת חייל מחוץ לשעות העבודה בצה"ל

להורדת טופס הארכת שירות 
כיפה, יהדות, פרשת שבוע, חגים,ביכורים