1. שבושים
  2. משבו"ש עד הגיוס

משבו"ש עד הגיוס


במשך השנה יש אפשרות להגיע ל"שבוע ישיבה".

יש לתאם הגעה עם אחראי השבושי"ם אריאל סופר (052-6070588).

תחבורה לתקוע - קו 166/266 מתחנה מרכזית ירושלים/צומת הר חומה

לוח זמנים לשמיניסטים

עד פורים- כל תלמיד חייב לדחות שירות- פרטים בהמשך*

עד סוף חודש סיוון- תתקיים שבת גיבוש לשבושי"ם שביקרו בישיבתנו במשך השנה.

עד סוף חודש תמוז- סיום הליך ההרשמה הכולל: ראיון קבלה, מילוי שאלון + תשלום דמי הרשמה.

במהלך חודש אב מתכנסת ועדת הנחות בישיבה. הועדה מתכנסת פעם בשנה ולכן אם ברצונכם להגיש בקשה להנחה בשכ"ל יש להירשם לישיבה עד לרח' אב.

עד סוף חודש אב - אם בחרת במסלול ה"הסדר" עליך למלא טופס הצטרפות לאיגוד ישיבות ההסדר ולשלם אגרת הצטרפות לאיגוד על סך 300 ש"ח .

אורך מסלול ההסדר הוא 5 שנים:
כשנה עד החיול - החיול של שיעור א' חל בחודש יולי.
מיום החיול - המסלול הינו 4 שנים - חלקן בשל"ת (שרות ללא תשלום - לימוד בישיבה) וחלקן בשר"פ (שרות פעיל בצבא).
החל מיום החיול התלמיד הינו חייל לכל דבר ואסור לו לעבוד או לצאת מהארץ ללא אישורים מהישיבה, מאיגוד ישיבות ההסדר וממדור בני ישיבות בצה"ל.
הגיוס בישיבתנו הוא גיוס אוגוסט, כלומר בסוף שיעור ב'.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
*דחיית הגיוס (פרטים על כך ניתן לקבל בישיבה/תיכון שם אתה לומד):

על התלמיד להודיע ללשכה המקוונת של מיטב על רצונו לדחות את הגיוס לצורך לימודים תורניים במכתב בקשה אישי(דוגמא ניתן לקבל אצלינו/בישיבה התיכונית).

את בקשת הדחייה יש לשלוח למייל meitav@idf.gov.il. ניתן לוודא שהבקשה נקלטה לאחר כמה ימים בקיוסק האישי של כל תלמיד באתר "עולים על מדים". בשורת הבחירה יש לבחור בישיבת הסדר. (אין לרשום ישיבה גבוהה או ישיבה סתם).

זמן הגשת הבקשה הינו עד פורים.

באחריות התלמיד לשלוח טופס אישי שלו, לבדוק בקיוסק האישי שהבקשה נקלטה ולהנפיק את האישור שהוא רשום כמועמד ללימודים תורניים מהאינטרנט.

שימו לב- תלמיד אשר לא ינפיק את האישור מהמערכת עשוי למצוא עצמו מגוייס בשנה הבאה ללא אפשרות ערעור!

פרטים נוספים בענין ימי סיירות (מיונים/יום שדה) וזימונים לגיבושים ניתן לקבל בישיבה.

כיפה, יהדות, פרשת שבוע, חגים,ביכורים